Aktualizacje oprogramowania systemowego (firmware) dla Cocktail Audio X10 i X30.

UWAGA! Przy pobieraniu wersji należy zwrócić uwagę dla którego modelu jest ona dedykowana. Oprogramowanie dla modelu X10 nie jest zgodnie z oprogramowaniem dla X30 i odwrotnie.

Pobrane oprogramowanie (plik PKG, po rozpakowaniu archiwum ZIP) należy skopiować do głównego katalogu pamięci USB typu pendrive i podłączyć do urządzenia. Aktualizację wykonuje się z menu Ustawień, sekcja System. Po wybraniu opcji Aktualizacja firmware proces rozpocznie się automatycznie.
Wszystkie odwarzacze X30 oraz X10 z oprogramowaniem R1592 (lub nowszym) przy włączeniu automatycznie wykrywają pojawienie się nowej wersji i proponują jej instalację przez internet. wersja R1793 Oprogramowanie dla modelu Cocktail Audio X10
 
data: 12.11.2014
format: ZIP
wielkość: 73 MB

odtwarzacz: CA-X10

Lista zmian:
 • Dodana obsługa kodeka ALAC (Apple Lossless Audio Codec) w plikach M4A, także przy zgrywaniu płyt CD
 • Dodana funkcja konwersji formatów audio (w obrębie MP3, OGG, M4A, FLAC, WAV i WMA) - opcja dostępna w trybie przeglądania plików na dysku, pozwala np. na eksport plików w innych formacie niż przechowywane na dysku.
 • Dodana możliwość selekcji innego utworu na ekranie odtwarzania (w trybie now playing)
 • Dodana opcja pozwalająca na przycinanie utworów (np. nagrań z radia, dostępna podczas przeglądania plików na dysku)
 • Nowa wersja interfejsu WWW, jednolita dla przeglądarek stacjonarnych i mobilnych, z możliwością ustawiania widoczności kolumn z danymi. Zachowano też poprzednią wersję, przy otwieraniu stron użytkownik może wybrać, z której wersji chce skorzystać.
 • Inne poprawki związane z działaniem UPnP oraz obsługą serwisu Simfy.
Czytaj więcej o zmianach...
 

 wersja R0069 Oprogramowanie dla modelu Cocktail Audio X30
 
odtwarzacz: CA-X30
data: 04.07.2014
format: ZIP
wielkość: 90 MB

kod wersji:
X3U-CA-1.1.0.r0069

Lista zmian:
 • SharePlay - dodana funkcjonalność zgodna z AirPlay dla urządzeń z iOS i MacOS
 • Dodana obsługa kodeka ALAC (Apple Lossless Audio Codec) w plikach M4A, także przy zgrywaniu płyt CD
 • Dodana funkcja konwersji formatów audio (w obrębie MP3, OGG, M4A, FLAC, WAV i WMA) - opcja dostępna w trybie przeglądania plików na dysku, pozwala np. na eksport plików w innych formacie niż przechowywane na dysku.
 • Dodana możliwość selekcji innego utworu na ekranie odtwarzania (w trybie now playing)
 • Dodana funkcja selekcji fragmentu utworu do powtarzania (tzw. selekcja A-B). Funkcjonalność dostępna także podczas przeglądania plików na dysku, pozwalająca na przycinanie utworów (np. nagrań z radia)
 • Nowa wersja interfejsu WWW, jednolita dla przeglądarek stacjonarnych i mobilnych, z możliwością ustawiania widoczności kolumn z danymi
 • Graficzny wskaźnik poziomu sygnału dla wejść audio
 • Funkcje diagnostyki dysku wewnętrznego oraz dysków USB
 • Funkcja sprawdzania nowego firmware na żądanie
 • Modyfikacja skali i skoku regulatora głośności
 • Obsługa ukrytego SSID dla sieci WiFi (możliwość ręcznego wpisania nazwy sieci)
 • Opcja formatowania nośnika USB (w EXT3)
 • Ulepszenia w sposobie definiowania i zarządzania programowaniem nagrań z radia internetowego
 • Możliwość równoczesnego korzystania z wbudowanego ekranu i ekranu zewnętrznego przez HDMI
 • Funkcja archiwizacji danych rozszerzona o zapamiętywanie playlist i ulubionych stacji radiowych
 • Poprawki w działaniu radia FM i w obsłudze RDS
 • Usprawnienia i poprawki kompatybilności serwera UPnP/DLNA
 • Szereg innych drobnych poprawek i usprawnień poprawiających stabilność działania urządzenia.
Czytaj więcej o zmianach...
 

 wersja R1760 Oprogramowanie dla modelu Cocktail Audio X10
 
data: 27.02.2014
format: ZIP
wielkość: 68 MB

odtwarzacz: CA-X10

Lista zmian:
 • Modyfikacje struktury bazy danych Jukeboxa. Po instalacji wymagane jest uruchomienie naprawy bazy danych, a w wypadku dużych zbiorów, zalecane jest kilkukrotne uruchomienie procedury (menu Ustawień, sekcja Jukebox -> Sprawdzenie danych).
 • Dodane procedury diagnostyczne bazy danych Jukeboxa. System sam sprawdza integralność danych i w wypadku wykrycia nieprawidłowości informuje o konieczności wywołania procedury Sprawdzania z menu Ustawień.
 • Uzupełnione i uporządkowane opcje widoków Jukeboxa (Ustawienia), zmiana Dyskografii na Artysta/Albumy, dodany widok Artysta/Utwory
 • Poprawki w działaniu wyszukiwarek okładek i obrazów (z poziomu dla odtwarzacza jak i interfejsu WWW). Dodana opcja wyszukiwania obrazów w Amazonie.
 • Dodana obsługa powtarzających się tytułów albumów przy zgrywaniu płyt CD
 • Poprawiona obsługa znaku ' (apostrof) w nazwach utworów i albumów dodawanych do Jukeboxa.
 • Przy zgrywaniu płyt dodawany jest numer ścieżki do nazwy utworów, nazwa wykonawcy do nazwy albumu (w celach usprawnienia działania sortowania danych)
 • Dodana funkcja sortowania widoku albumów
 • Dodana funkcja wyświetlania pokazu slajdów (zdjęć) na ekranie odtwarzacza
 • Zmiana metody dostępu do zasobów sieciowych (Samba/Cifs). Dodana opcja mapowania zasobów umożliwiająca także na dostęp z podaniem użytkownika i hasła.
 • Dodane ustawienie szybkości przewijania tekstów nie mieszczących się na ekranie
 • Dodana obsługa klawiszy funkcyjnych F1-F12 dla klawiatury podłączanej przez USB (szczegóły w pliku dostępnym niżej).
 • Dodana opcja usypiania dysku po określonym czasie nieaktywności
 • Automatyczne przełączanie ekranu na widok utworów po wsunięciu płyty CD
 • Dodana możliwość zakładania folderów podczas przeglądania zawartości wbudowanego dysku i pamięci USB
 • Dodana obsługa zmodyfikowanej wersji muzycznej bazy FreeDB (urządzenie obsługuje teraz starszą i nowszą wersję, nowsza wersja dostępna jest do pobrania i instalacji na dysku odtwarzacza z menu Wsparcie/FreeDB w niniejszym serwisie).
 • Inne drobne poprawki w stabilności działania urządzenia.
Czytaj więcej o zmianach...
 

 wersja R0049 Oprogramowanie dla modelu Cocktail Audio X30
 
odtwarzacz: CA-X30
data: 19.02.2014
format: ZIP
wielkość: 96 MB

kod wersji:
X3U-CA-1.1.0.r0049

UWAGA: Ta wersja oprogramowania musi zostać instalowana ręcznie. Plik z oprogramowaniem należy pobrać, rozpakować (firmware.pkg) i skopiować na pamięć USB, którą następnie należy podłączyć do odtwarzacza. Instalację uruchamia się z Ustawień (sekcja Firmware -> Aktualizacja z pliku). Kolejne wersje będą wykrywane przez internet i zachowana zostanie możliwość pobierania i instalacji z poziomu urządzenia.
Wersje oprogramowania mające oznaczenie X3U-CA w kodzie wersji używają zmodyfikowanej organizacji pamięci operacyjne. Po instalacji takiej wersji nie można już wrócić do wcześniejszych wersji (oznaczanych X3-CA).

Lista zmian:
 • Dodane procedury diagnostyczne bazy danych Jukeboxa. System sam sprawdza integralność danych i w wypadku wykrycia nieprawidłowości informuje o konieczności wywołania procedury Sprawdzania z menu Ustawień.
 • Zmiana sposobu nadawania nazw albumów zgrywanych z płyt CD, w zależności od tego czy utwory wykonuje jeden, czy wielu różnych wykonawców
 • Dodana trzecia możliwość przeglądania okładek w układzie 6x3 (18 okładek na ekranie)
 • Zmiana metody dostępu do zasobów sieciowych (Samba/Cifs). Dodana opcja mapowania zasobów umożliwiająca także na dostęp z podaniem użytkownika i hasła.
 • Poprawiona obsługa znaku ' (apostrof) w nazwach utworów i albumów dodawanych do Jukeboxa.
 • Zapamiętywanie trybu ekranu (wewn. LCD lub TV) i zachowanie opcji po restarcie urządzenia
 • Poprawki w programowej obsłudze pokrętła głośności
 • Szereg innych drobnych poprawek i usprawnień poprawiających stabilność działania urządzenia.
Czytaj więcej o zmianach...
 

 wersja R0042 Oprogramowanie dla modelu Cocktail Audio X30
 
odtwarzacz: CA-X30
data: 13.12.2013
format: ZIP
wielkość: 95 MB

kod wersji:
X3U-CA-1.1.0.r0042

UWAGA: ta wersja oprogramowania może być instalowana tylko ręcznie. Plik z oprogramowaniem należy pobrać, rozpakować (firmware.pkg) i skopiować na pamięć USB, którą następnie należy podłączyć do odtwarzacza. Instalację uruchamia się z Ustawień (sekcja Firmware -> Aktualizacja z pliku). Oprogramowanie wprowadza zmiany w organizacji pamięci wewnętrznej odtwarzacza, dlatego instalacja musi opierać się na zewnętrznym nośniku. Kolejne wersje będą wykrywane przez internet i zachowana zostanie możliwość pobierania i instalacji z poziomu urządzenia.
Wersje oprogramowania, które używają zmodyfikowanej organizacji pamięci mają oznaczenie X3U-CA w kodzie wersji. Po instalacji takiej wersji nie można już wrócić do wcześniejszych wersji (oznaczanych X3-CA).

Lista zmian:
 • Poprawki w działaniu wyszukiwarek okładek i obrazów (z poziomu dla odtwarzacza jak i interfejsu WWW). Dodana opcja wyszukiwania obrazów w Amazonie.
 • Uzupełnienie informacji o utworach i albumach o Kompozytora, rozszerzenie Jukeboxa nowe tyly selekcji: Kompozytor/Albumy, Kompozytor/Utwory.
 • Dodana obsługa powtarzających się tytułów albumów przy zgrywaniu płyt CD.
 • Modyfikacje struktury bazy danych Jukeboxa. Po instalacji wymagane jest uruchomienie naprawy bazy danych (menu Ustawień, sekcja Jukebox -> Sprawdzenie danych).
 • Dodane ikonki informujące o zaprogramowaniu zegara (wyłączenie i zadanej porze, usypianie), widoczne także przy odsłuchu radia i płyt CD.
 • Dodana obsługa klawiszy funkcyjnych F1-F12 dla klawiatury podłączanej przez USB (szczegóły w pliku dostępnym niżej).
 • Drobne poprawki poprawiające stabilność oprogramowania i odporność na nieprzewidziane interakcje użytkownika.
 • Drobne poprawki w stabilności działania radia FM.
 • Dodana obsługa zmodyfikowanej wersji muzycznej bazy FreeDB (urządzenie obsługuje teraz starszą i nowszą wersję, nowsza wersja dostępna jest do pobrania i instalacji na dysku odtwarzacza z menu Wsparcie/FreeDB w niniejszym serwisie).
 • Modyfikacja organizacji pamięci wewnętrznej, zmiana filesystemu na UBI, poprawa stabilności pracy systemu operacyjnego.
Czytaj więcej o zmianach...
 

 wersja R0032 Oprogramowanie dla modelu Cocktail Audio X30
 
odtwarzacz: CA-X30
data: 28.10.2013
format: ZIP
wielkość: 77 MB

kod wersji:
X3-CA-1.0.0.r0032

(wersja startowa) 
 

 wersja R1692 Oprogramowanie dla modelu Cocktail Audio X10
 
data: 27.03.2013
format: ZIP
wielkość: 68 MB

odtwarzacz: CA-X10

Lista zmian:
 • Dodana została obsługa muzycznego serwisu Simfy (nie jest on dostępny w Polsce). W menu głównym, pozycja iRadio została zastąpiona przez Serwisy, gdzie radio internetowe jest jedną z wewnętrznych pozycji.
 • Możliwość programowania nagrywania dla radia internetowego. Dostępna dla stacji z Ulubionych (po wciśnięciu MENU).
 • Usprawniono działanie radia internetowego i obsługę niedziałających stacji radiowych, dodano obsługą audycji podcastowych dla niektórych stacji.
 • Możliwość instalacji i uruchomienia sewera WWW w konfiguracji bez dysku twardego (po podłączeniu pamięci USB i ustawieniu w opcjach lokalizacji dla MusicDB na nośnik USB).
 • Dodano kontrolę ilości wolnego miejsca na dysku podczas zgrywania płyt CD.
 • Poprawiono funkcjonalność UPnP DMR (wyświetlanie grafik, funkcja szukania).
 • Poprawki w działaniu przycisku StandBy i zachowaniu wyświetlacza LCD, możliwość całkowitego wygaszenia ekranu.
 • Ikonka z informacją o mocy sygnału WiFi podczas słuchania radia internetowego.
 • Możliwość wysunięcia płyty (EJECT) bez użycia pilota, za pomocą przycisków ^ i > na obudowie urządzenia.
 • Zablokowanie możliwość zmiany aktywności wyjść audio i wzmacniacza podczas odtwarzania muzyki (w celu zabezpieczenia podłączonych urządzeń).
 • Rozbudowa funkcjonalności serwera WWW. Dodana obsługa Simfy. Dodana możliwość odsłuchu wybranego utworu muzycznego na urządzeniu z przeglądarką WWW.
Czytaj więcej o zmianach...
 

 wersja R1669 Oprogramowanie dla modelu Cocktail Audio X10
 
data: 06.11.2012
format: ZIP
wielkość: 67 MB

odtwarzacz: CA-X10

Lista zmian:
 • Opcja pobierania okładek do płyt z internetu, (z serwisów 7Digital, AllCdCovers i Google), dostępną do tej pory tylko przez interfejs WWW odtwarzacza. Z opcji można skorzystać podczas zgrywania płyty lub dla przypisania okładki do albumu znajdującego się już w bibliotece.
 • Opcja automatycznego wyłączania urządzenia o zadanej porze - z planowaniem dziennym lub tygodniowym - programowanie analogicznie do ustawiania alarmów (włączania odtwarzacza).
 • Uaktualniony został interfejs WWW (wersja 0.9.4.2): zmianie uległo m.in menu główne i sposób edycji danych albumów. Dodano przełącznik wersji mobilnej i pełnej (uwaga, aby aktywować wersję należy wykonać instalację serwera WWW z menu odtwarzacza).
 • Dodano możliwość szybkiego dodawania całego albumu (wszystkich utworów) do playlisty.
 • Dodano nowy sposób przeglądania biblioteki muzycznej - wg albumów grupowanych wg rodzajów muzyki.
 • Uaktualniono polskie tłumaczenie nowych funkcji w menu i w serwisie WWW
 • Poprawiono algorytmy sprawdzania aktywności stacji radiowych
Czytaj więcej o zmianach...
 

 wersja R1665 Oprogramowanie dla modelu Cocktail Audio X10
 
data: 10.09.2012
format: ZIP
wielkość: 67 MB

odtwarzacz: CA-X10

Lista zmian:
 • Dodana mobilna wersja serwisu WWW, do korzystania na smartfonach i tabletach, pełniąca funkcje zaawansowanego systemu sterowania (do aktywacji wymagane jest przeinstalowanie serwera WWW wywoływane z menu Ustawień odtwarzacza).
 • Rozbudowana obsługa playlist, poprawiono działanie bieżącej kolejki odtwarzania, wprowadzono funkcję dodania aktualnie granego utworu do wskazanej listy, możliwość wywołania odtwarzania utworów zgodnych z aktualnie granym (ten sam wykonawca, album, rodzaj - przez żółty przycisk na pilocie).
 • Historia odtwarzanych plików (10 ostatnich, tylko dla MusicDB).
 • Tryb Resume Play - powrót do odtwarzania utworu/radia granego w momencie wyłączania urządzenia.
 • Możliwość powiązania alarmu/budzika z radiem internetowym z puli Ulubionych.
 • Ulepszona obsługa grafik AlbumArt dla plików M4A oraz dla muzyki odtwarzanej przez UPnP.
 • Opcja wyboru utworów jednego artysty przy korzystaniu z MusicDB w trybie Dyskografii.
 • Usprawniona funkcja archiwizacji bazy danych MusicDB.
 • Dodana informacja o stanie i mocy połączenia WiFi.
 • Dodana funkcja diagnostyki dysku wewnętrznego.
 • Poprawki różnych innych błędów zgłoszonych przez użytkowników.
Czytaj więcej o zmianach...
Pełny opis interfejsu WWW...
 

 wersja R1656 Oprogramowanie dla modelu Cocktail Audio X10
 
data: 14.05.2012
format: ZIP
wielkość: 66 MB

odtwarzacz: CA-X10

UWAGA! - zalecana jest ręczna aktualizacja tej wersji oprogramowania (przez rozpakowanie i skopiowanie plików i instalację z pamięci USB). Automatyczna instalacja przez internet może nie zadziałać poprawnie.

Lista zmian:
 • Rozszerzona obsługa plików hi-Res (powyżej 48kHz), obsługa rozdzielczości 96kHz na wyjściu SPDIF, downmix dla plików powyżej 96kHz.
 • Opcjonalny upsampling do 96kHz plików audio, w tym MP3
 • Uaktualniona wersja serwera/interfejsu WWW (v.0.9.1 beta) z dodanymi opcjami odtwarzania albumów i playlist (aktualizację intrfejes WWW należy wykonać z menu ustawień po aktualizacji firmware)
 • Zmodyfikowane działanie tzw. Kolejki odtwarzania - listy bieżącego odtwarzania, możliwość kolejkowania pojedynczych piosenek i całych albumów z menu JukeBoxa (niebieski przycisk na pilocie)
 • Informacje statystyczne dla danych z JukeBoxa (przycisk INFO na ikonie JukeBox w Menu Głównym)
 • Uzupełnione polskie tłumaczenie menu, dostępny polski język w interfejsie WWWW
 • Poprawiona obsługa i stabilność obsługi niektórych plików MP3, FLAC i OGG
 • Poprawiona kompatybilność UPnP
 • Dodana funkcja konfiguracji startowej, aktywowana przy pierwszym uruchomieniu nowego urządzenia - pozwala na konfiguracje najważniejszych ustawień urządzenia
 • Poprawki w działaniu funkcji automatycznej aktualizacji firmware (UWAGA: po aktualizacji zalecane jest usunięcie folderu New Firmware z dysku, jeżeli taki istnieje)
Czytaj więcej o zmianach...
 

 wersja R1644 Oprogramowanie dla modelu Cocktail Audio X10
 
data: 23.02.2012
format: ZIP
wielkość: 67 MB

odtwarzacz: CA-X10

Lista zmian:
 • Dodany serwer WWW z aplikacją pozwalającą na kontrolę pracy urządzenia oraz na zarządzanie muzyczną bazą danych za pośrednictwem przeglądarki WWW (wersja testowa v0.9)
 • Podgląd miniatur okładek przy przeglądaniu albumów i dyskografii z JukeBoxa (opcja dużych (2 na ekranie) i małych obrazków (8 na ekranie))
 • Gapless playback - opcja odtwarzania plików muzycznych bez przerw (dla FLAC, WAV oraz MP3 kodowanych kodekiem Lame)
 • Rozszerzona funkcja nagrywania z radia internetowego o formaty WMA, ASF i ACC
 • Dodana specjalna, tymczasowa playlista dla aktualnie odtwarzanego materiału, z możliwością dodawania kolejnych utworów i planowania bieżącego odtwarzania
 • Dodana możliwość zmiany nazwy wcześniej utworzonych playlist
 • Dodany serwer FTP z możliwością zdefiniowana hasła i użytkownika
 • Możliwość zdefiniowania nazwy hosta i grupy roboczej dla serwera Samba
 • Zmiany w układzie sekcji w menu Ustawień, m.in. dodana sekcja serwisów sieciowych
 • Dodane opcje wyłączania i wyłączania wzmacniacza/głośników i wyjścia cyfrowego
 • Dodana opcja dla automatycznej aktualizacji firmware
 • Dodana funkcja usypiania dysku gdy nie jest używany przez 10min
Czytaj więcej o zmianach...
Czytaj więcej o interfejsie WWW...
 

 wersja R1604 Oprogramowanie dla modelu Cocktail Audio X10
 
data: 18.11.2011
format: ZIP
wielkość: 63 MB

odtwarzacz: CA-X10

Lista zmian:
 • Dyskografia dla Artysty/Wykonawcy - po wyborze wykonawcy na głównym poziomie przeglądania bazy danych, na drugim poziomie mogą być dostępne albumy, a dopiero dalej utwory
 • Funkcja wygodnego skoku do nazwy pliku/utworu wg pierwszej litery
 • Opcja szybkiego przeskoku do innego miejsca w odtwarzanym pliku - przy wykorzystani klawiszy numerycznych, wg zasady: 1-10%, 2-20% itd. (poza plikami OGG i AAC)
 • Przyciski prawo-lewo na obudowie pozwalają na przeskok do następnego-poprzedniego utworu (przy odtwarzaniu muzyki)
 • Możliwość tworzenia i korzystania z muzycznej bazy danych (MusicDB) z nośnika USB
 • Funkcja odzyskiwania muzycznej bazy danych MusicDB (recovery)
 • Rozdzielenie sekcji dotyczącej kopiowania płyt od sekcji ustawień związanych z muzyczną bazą danych MusicDB w Menu Ustawień
 • Regulacja jasności wyświetlacza LCD
 • Poprawki związane z podłączaniem i odłączaniem trybu USB przy podłączaniu komputera PC
 • Poprawki dla kopiowania płyt CD-multisession (z mieszaną zawartością, np. muzyka + dane PC)
 • Automatyczne wysuwanie płyty po skopiowaniu wszystkich utworów
 • Inne poprawki poprawiające szybkość działania niektórych funkcji
Czytaj więcej...
 

 wersja R1592 Oprogramowanie dla modelu Cocktail Audio X10
 
data: 07.10.2011
format: ZIP
wielkość: 61 MB

odtwarzacz: CA-X10

Lista zmian:
 • Automatyczne sprawdzania dostępności nowego firmware przez internet (przy starcie odtwarzacza)
 • Klient UPnP pozwalający na odtwarzanie muzyki z serwerów UPnP
 • Server UPnP udostępniający muzykę innym urządzeniom w sieci lokalnej
 • Praca jako serwer muzyczny dla systemów Sonos
 • Zmiany w ustawienia zgrywania płyt CD, dodana możliwość ustawienia domyślnego formatu dla ripowanych płyt
 • Zmniejszona ilość zapytań przy kopiowaniu płyty (brak wyboru formatu), dodane zapytanie o okładkę (AlbumArt)
 • Modyfikacje i ulepszenia procesu kopiowania płyt CD
 • Modyfikacje i ulepszenia funkcji wykonywania kopii zapasowej i odzyskiwania kopii bazy danych MusicDB
 • Możliwość zmiany głośności przyciskami góra/dół na obudowie odtwarzacza
 • Obsługa radiowych strumieni w formacie AAC
 • Wyłączenie kontroli wzmocnienia dla cyfrowego sygnału na wyjściu SPDIF (dla trybu passthrough)
 • Dodatkowe komunikaty na ekranie przy podłączaniu i odłączaniu PC USB
 • Poprawki umożliwiające pracę i wymianę danych pomiędzy kilkoma X10 podłączonymi do jednej sieci lokalnej
Czytaj więcej...
 

 wersja R1568 Oprogramowanie dla modelu Cocktail Audio X10
 
data: 08.08.2011
format: ZIP
wielkość: 55 MB

odtwarzacz: CA-X10

Lista zmian:
 • Dodany został serwer UPnP oraz UPnP renderer umożliwiający zdalną kontrolę odtwarzania z urządzeń iPhone/Android, poprzez aplikację Eyecon (EyeControll)
 • Poprawiono procedury formatowania dysków dla pojemności 1.5TB oraz 2TB
 • Poprawiono procedurą archiwizacji bazy danych MusicDB dla nazw zawierających znaki specjalne
 • Usprawniono działanie niektórych funkcji urządzenia podczas kopiowania w tle płyt CD
Czytaj więcej...
 

 wersja R1560 Oprogramowanie dla modelu Cocktail Audio X10
 
data: 05.07.2011
format: ZIP
wielkość: 55 MB

odtwarzacz: CA-X10

Lista zmian:
 • Dodane zostało nagrywanie radia internetowego (w bieżącej wersji tylko dla stacji nadających w MP3)
 • Poprawiono działanie odtwarzacza w sieci komputerowej
 • Dodana została opcja formatowania dysku twardego (zakładana jest jedna partycja)
 • Wprowadzono korekty polskiego tłumaczenia menu
Czytaj więcej...
 

 wersja R1554 Oprogramowanie dla modelu Cocktail Audio X10
 
data: 23.06.2011
format: ZIP
wielkość: 55 MB

odtwarzacz: CA-X10

Lista zmian:
 • Uruchomiona obsługa nagrywania z wejścia LINE-IN (format WAV)
 • Dodana funkcja konwersji nagrań z wejścia LINE-IN do formatu MP3/FLAC/OGG
 • Dodana opcja wykonania i odtworzenia zapasowej kopii bazy danych MusicDB (JukeBox)
Czytaj więcej...
 

 wersja R1532 Oprogramowanie dla modelu Cocktail Audio X10
 
data: 03.06.2011
format: ZIP
wielkość: 55 MB

odtwarzacz: CA-X10

Lista zmian:
 • Dodano polską wersję menu
 • Rozszerzono obsługę radia internetowego o pliki PLS i M3U
 • Usprawniono obsługę sortowania list utworów
 • Dodano wymuszenie restartu urządzenia po pierwszej instalacji bazy danych FreeDB

 • UWAGA! Aktualizacja nie poprawia działania złącza LINE-IN i nagrywania ze źródeł analogowych. Funkcjonalność zostanie uruchomiona w jednej z kolejnych aktualizacji oprogramowania.
Czytaj więcej...
 

 wersja R1515 Oprogramowanie dla modelu Cocktail Audio X10
 
data: 22.04.2011
format: ZIP
wielkość: 49 MB

odtwarzacz: CA-X10

Lista zmian:
 • Dodane okno informacji o pojemności i wolnym miejscu na dysku/pamięci USB
 • Wyświetlanie bieżącego numeru i tytułu utworu przy kopiowaniu muzyki z płyty CD
 • Zmiana sekcji ustawień zegara
 • Wyświetlanie podsumowania po zakończeniu kopiowania płyty CD
 • Dodatkowe potwierdzenie dla opcji zmiany języka menu
 • Obsługa trybu podłączenia złącza USB do komputera, w trakcie pracy urządzenia
 • Poprawki w skali zmiany głośności
 • Dodane porządkowanie i wyszukiwanie utworów po tytułach
 • Dodany czerwony znacznik V dla opcji wybranych w Ustawieniach
 • Informacja o czasie następnego alarmu na ekranie LCD w trybie StandBy.
 • Wyświetlanie ikony sygnalizującej wyciszenie dźwięku (MUTE)
Czytaj więcej...
 

 wersja R1510 Oprogramowanie dla modelu Cocktail Audio X10
 
data: 05.04.2011
format: ZIP
wielkość: 46 MB

odtwarzacz: CA-X10

(wersja startowa)